Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Důležitá sdělení

14.03.2016 Upozornění -stavební práce

Dovolujeme si Vás upozornit, že dnem 15.3.2016 budou zahájeny stavební práce na budování nového oddělení ARO.


7.03.2016 Povolení návštěv v nemocnici

Zákaz návštěv v Nemocnici Boskovice s. r. o. byl odvolán s platností od 5. 3. 2016.


23.02.2016 Anesteziologicko-resuscitační oddělení v nově vybudovaných prostorách

V říjnu 2015 proběhl v nemocnici formou osobní pohovorů motivační audit zaměstnanců, který se zaměřoval na jejich spokojenost a náměty na zlepšení ve čtyřech oblastech.


27.01.2016 Nadace Křižovatka

Dne 26.01.2016 obdrželo novorozenecké oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. od Nadace Křižovatka 5 monitorů dechu BABYSENSE II., které převzal jednatel prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. a primář dětského oddělení MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. 


22.12.2015 Nový jednatel nemocnice

Rada města Boskovice při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti Nemocnice Boskovice s.r.o. zvolila dne 15.12.2015 s účinností od 16.12.2015 novým jednatelem nemocnice pana prof. MUDr. Miloše Janečka, CSc. 


26.11.2015 Upozornění

Upozorňujeme klienty, že v pátek 27. listopadu nebude dostupné webové rozhraní pro objednávání do chirurgických ambulancí a objednávání dárců krve na odběry a to od 14:00 hodin do 17:00 hodin.


24.11.2015 Upozornění

Vážení klienti a zaměstnanci Nemocnice Boskovice s.r.o.,

od 24.11.2015 do 20.12.2015 budou v nemocnici na lůžkových odděleních průběžně vyměňovány hlavní elektro rozvaděče.

Vzhledem k tomu, že se jedná se o nutnou výměnu rozvaděčů, která musí být zrealizována do konce roku 2015, žádáme o pochopení a vzájemnou spolupráci.

Každé oddělení bude postupně odstaveno z provozu na cca 3 – 4 dny. Pacienti budou v této době hospitalizováni na dalších odděleních.

Vážení klienti a zaměstnanci, věříme, že pochopíte nutnost této akce a přizpůsobíte se daným podmínkám. 

 

Bc. Hana NEDOMOVÁ
jednatelka  


11.11.2015 Výběrové řízení na jednatele

Nemocnice Boskovice, s.r.o. se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti.


4.11.2015 Nový jednatel nemocnice

Na základě rozhodnutí valné hromady Nemocnice Boskovice s.r.o. je od 28.10.2015 novým jednatelem Nemocnice Boskovice s.r.o. paní Bc. Hana Nedomová.


2.11.2015 Tisková zpráva o Motivačním auditu v Nemocnici Boskovice s. r. o.

V říjnu 2015 proběhl v nemocnici formou osobní pohovorů motivační audit zaměstnanců, který se zaměřoval na jejich spokojenost a náměty na zlepšení ve čtyřech oblastech.