Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Projekty

 

  • eHealth – Modernizace stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace – NEMOCNICE BOSKOVICE

Předmětem projektu je modernizace stávajícího softwarového vybavení a s tím spojené pořízení nového podpůrného hardwaru elektronického systému pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace Nemocnice Boskovice. Projekt bude mít kladný vliv na zvýšení efektivnosti, kvality a dostupnosti služeb zdravotní péče a dynamičnosti vnitřních procesů nemocnice. Dostupnost informací se zvýší tak, aby byly k dispozici ve správný čas a na správném místě, a to jak pro zdravotnického pracovníka, tak pro pacienta.

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2018.

 

  • ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE HW A SW – NEMOCNICE BOSKOVICE

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření stávajícího softwarového vybavení a s tím spojené pořízení nového podpůrného hardwaru elektronického informačního systému Nemocnice Boskovice. Projekt bude mít kladný vliv na zvýšení efektivnosti a dynamičnosti poskytovaných služeb a vnitřních procesů nemocnice. V rámci projektu bude rovněž zajištěno refinancování již pořízeného vybavení informačního systému (vč. podpůrného HW a SW)

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2018.

 

  • POŘÍZENÍ A MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – NEMOCNICE BOSKOVICE – I, II, III

Cílem projektu je zajistit co nejkvalitnější péči pro pacienty a v případě nově pořizovaných přístrojů posunout nemocnici v kvalitě blíže moderním trendům dnešní medicíny. Pořizované přístrojového vybavení nahradí a doplní stávající zdravotnické přístroje. Díky realizaci projektu dojde k modernizaci zdravotnické techniky,

a tím i k navýšení úrovně a kvality zdravotnické péče poskytované v Nemocnici Boskovice s.r.o.

Doba realizace projektu je do 18.03.2021.

Přílohy