Dětské oddělení

Lůžkové oddělení zabezpečuje diagnostickou a léčebnou péči pro děti s onemocněními horních a dolních cest dýchacích, chorobami trávicího traktu, ledvin a močových cest, krve a lymfatického systému, poruchami žláz s vnitřní sekrecí.

Na dětském oddělení jsou rovněž hospitalizovány děti po úrazech a chirurgických výkonech.

Novorozenecké pracoviště poskytuje komplexní péči o zdravé, donošené děti tzv. systémem "rooming-in".

V rámci zajištění péče o nezralé novorozence, vč. závažných vrozených vývojových vad, kteří vyžadují náročnou intenzivní a nebo multidisciplinární péči spolupracujeme především s FN v Brně.
 

Rekonstrukce dětského oddělení I. patro


Dětské oddělení I. patro pro děti od 3 let bylo otevřeno po kompletní rekonstrukci od 21.03.2016.

Na oddělení je 7 pokojů. Pro rodiče s dítětem se samostatnou koupelnou jsou 3 pokoje, 2 pokoje pro rodiče s dítětem s koupelnou a toaletou, 1 pokoj jako možnost hospitalizace obou rodičů s nemocným dítětem. Byl zachován jeden dvoulůžkový box pro možnost samostatné hospitalizace dítěte do 3 let.

Zároveň byly zrekonstruovány prostory čekárny a ambulance, včetně veškerých prostor určených pro personál. Dále byly opraveny inspekční pokoje a byl zprovozněn inspekční pokoj pro lékaře sloužící LSPP pro děti a dorost. Projekt je dokonale zpracován jak graficky, tak technologicky a má plně nadčasový charakter.

Rekonstrukce byla financována z rozpočtu nemocnice a stála 3,7 mil. Kč. 
Věříme, že následující rekonstrukce oddělení pro starší děti a jednotky intenzivní péče v II. patře dovrší proces modernizace dětské medicíny v naší nemocnici. 
 

 

Kontakty:

516 491 331 - oddělení A
516 491 341 - oddělení B
516 491 348 - dětská JIP
516 491 363 - novorozenecké oddělení
516 491 392 - Horká linka kojení