Dětská ambulance

Ambulantní část tvoří příjmová ambulance s nepřetržitým provozem a odborné dětské ambulance a poradny.

Příjmová ambulance je určena pro děti přijímané k hospitalizaci. Jsou zde také realizována konziliární vyšetření indikovaná PLDD a dále ambulantní kontroly dětí propuštěných do domácího léčení před jejich předáním registrujícímu PLDD.

Ve své činnosti využívají ambulantní specialisté moderní diagnostické a léčebné metody, včetně moderní zobrazovací techniky (endoskopie, sonografie, CT s vysokým stupněm rozlišení).

 

K minimalizaci čekacích dob jsou děti předem objednávány na konkrétní stanovený čas.

 

Kontakty:

516 491 332 - dětská ambulance II. patro
516 491 346 - dětské odborné ambulance I. patro