Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení nabízí komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie a urologie.

Bohatou tradici a vysokou úroveň má zejména chirurgie zažívacího traktu. Provádíme širokou škálu výkonů od operací jednoduchých až po radikální. V rámci operativy prosazujeme moderní trendy včetně rozšiřování spektra laparoskopických výkonů, terapeutických i diagnostických. Výrazně jsme zvýšili počet onkochirurgických radikálních výkonů.

Značnou část náplně činnosti pracoviště tvoří traumatologie. Díky kvalitnímu technickému zázemí i personálnímu obsazení disponujeme moderními operačními postupy při ošetření končetinových poranění i při ošetřovaní traumat břicha.

Úzce spolupracujeme s vyššími klinickými pracovišti v Brně, především Masarykovým onkologickým ústavem, Úrazovou nemocnicí, FN Bohunice a FN USA.

V oblasti vzdělávání (pre i postgraduálního) v rámci chirurgického oddělení zabezpečujeme činnost stážistů a mediků.

 

Kontakty:

516 491 411 - oddělení A
516 491 421 - oddělení B
516 491 414 - chirurgická JIP