Centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště včetně externích zákazníků. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.

Předmětem činnosti oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační příprava, sterilizace parní a formaldehydová) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek.
Vedení oddělení spolupracuje s vedoucími zaměstnanci operačních sálů a lůžkových a ambulantních složek v rámci plynulého zásobování sterilními zdravotnickými pomůckami.

Cílem oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků.

 

Kontakty:

516 491 223