Centrální operační sály

Oddělení operačních sálů tvoří chirurgický a ortopedický operační trakt, který je umístěn ve III. podlaží a gynekologické operační sály, které jsou umístěny ve IV.podlaží budovy nemocnice Operační sály v obou podlažích  jsou stavebně odděleny od ostatního provozu a splňují náročná kriteria hygienicko-epidemiologického režimu stanovená pro poskytování kvalitní péče.

Široké spektrum operačních  výkonů je prováděno jak klasickými, tak i minimálně invazivními operačními postupy. Mezi miniinvazivní techniky patří laparoskopie, artroskopie, hysteroskopie a další endoskopické  techniky.

 

Chirurgický a ortopedický operační trakt

Chirurgický a ortopedický operační trakt tvoří uzavřený celek, jehož jádrem jsou tři operační sály s přilehlými přípravnami a pomocnými  místnostmi:

  1. sál aseptický – slouží především pro všeobecnou břišní chirurgii, pro laparoskopické operace, pro řadu urologických operací,

  2. sál superaseptický – je určen pro operace velkých kloubů, kostní operace, cévní operace, operace štítné žlázy a pro většinu operací úrazů,

  3. sál septický – slouží pro operace zánětlivých onemocnění.

 

Gynekologické operační sály

Jsou rovněž uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří následující sály a k nim přilehlé přípravny a pomocné  místnosti:

  1. sál aseptický – je určen pro gynekologické operace jak klasickou tak miniinvazivní technikou,

  2. sál zákrokový – slouží pro menší operační výkony,

  3. sál endoskopický - endoskopické výkony, urodynamie.