Ambulance psychiatrie a psychosomatiky

Ambulance psychiatrie a psychosomatiky se zabývá diagnostikou a léčením v oblasti klasické „malé psychiatrie“, to znamená duševních onemocnění, které je možno léčit v systému ambulance. Návaznost na nemocnici umožňuje věnovat se i tzv. „psychosomatickým onemocněním“, stavům na pomezí psychiatrie a somatických lékařských oborů.

Léčí širokou škálou moderních psychofarmak. Používá psychoterapeutické přístupy, zvláště „Integrovanou psychoterapii“ (v pojetí školy prof. Dr. F. Knoblocha).
Zajišťuje psychiatrickou konziliární službu.

 

Ambulantní péče se zaměřuje na následující oblasti:

  • Krizová intervence v akutních zátěžových situacích

  • Pomoc lidem se sebevražednými myšlenkami

  • Léčení poruch přizpůsobení, depresí, úzkostí a podobně

  • Akutní i udržovací léčba schizofrenních, schizoafektivních a depresivních poruch

  • Léčení závislostí (zvláště alkohol)

  • Léčba poruch spánku, paměti i dalších potíží, souvisejících např. s věkem

  • Psychosomatika, psychoonkologie

 

Informace pro pacienty
 

Upozorňujeme všechny pacienty psychiatrické ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o., že vyšetření pro nemocnici od 1.1.2015 vykonává atestovaná lékařka v oboru psychiatrie MUDr. Soňa Vavrincová v prostorách své privátní praxe.

Tyto prostory se nachází:

v přízemí areálu Autoservisu Macík, Boskovice, Hliníky 9 – modrá budova vedle prodejny Lidl Boskovice. Pro příchod k ordinaci lze využít schody mezi garážemi za parkovištěm.

Na vyšetření je možné se objednat každý den dopoledne na telefonním čísle 724 125 615 nebo online na stránkách www.psychiatrieboskovice.cz.

 

Při jakýchkoliv problémech nebo nesrovnalostech kontaktujte recepci nemocnice osobně nebo na tel. čísle 516 491 616.
 

Kontakty:

724 125 615
www.psychiatrieboskovice.cz