Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Poděkování při odchodu do důchodu

Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše velké poděkování dlouholeté pracovnici paní Olze Slezákové, která před neuvěřitelnými téměř čtyřiceti lety nastoupila do naší nemocnice. Nejprve pracovala v přijímací kanceláři a poté na pozici asistentky jednatele.

Vedení nemocnice tímto paní Slezákové děkuje za skvěle odvedenou práci, kolegiální přístup a zejména lidský osobní přínos.

Věříme, že si následující léta při zaslouženém odpočinku bude paní Olga Slezáková užívat plnými doušky.

Přejeme jí hlavně pevné zdraví, radost a spokojenost v osobním životě.

Vážení pacienti, v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví nelze v současné epidemiologické situaci provádět plánované neakutní výkony. Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme podrobnosti a aktuální opatření.

Hledat na webu