Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Výběrové řízení na rezidenční místo

http://staryweb.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mista-2020_19495_4102_3.html

Vážení pacienti, v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví nelze v současné epidemiologické situaci provádět plánované neakutní výkony. Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme podrobnosti a aktuální opatření.

Hledat na webu