Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Aktuální informace k provozu nemocnice

Nemocnice obnovila běžný režim poskytování zdravotní péče. S ohledem na stále probíhající pandemický stav je nadále nutné zachovávat v areálu nemocnice zpřísněná hygienická opatření. Prosíme, respektujte následující pokyny, které se mohou dále průběžně měnit podle aktuální situace.

 

V celém areálu nemocnice platí povinnost nosit na obličeji připevněnou roušku.

 

Vstup do nemocnice je v pracovní dny od 06:00 do 17:00 možný hlavním vchodem. Mimo tuto dobu je otevřen pouze boční vchod přes vrátnici. Na vchodech jsou umístěny bezkontaktní termokamery. Příchozí osoby se podrobí rychlému automatickému změření teploty. V případě, že bude naměřena teplota vyšší než 37,5  ̊C, uvědomí o tom tato osoba bezodkladně zdravotnický personál.

 

V případě, že příchozí osoba má příznaky onemocnění COVID-19, byla jí nařízena karanténa, byla v kontaktu s osobou s pravděpodobnou nebo potvrzenou diagnózou, nebo je COVID-19 pozitivní, nevstupuje do areálu, ale kontaktuje zdravotníka na tel. č. 516 491 135 a řídí se jeho pokyny.

 

Žádáme Vás, abyste nezatajovali informace o Vašem kontaktu s onemocněním COVID-19, případně
o tom, že máte příznaky tohoto onemocnění. Lékařská péče bude všem příchozím poskytnuta vždy a za všech okolností, v případě pozitivního nebo suspektního stavu pak za zpřísněných hygienických podmínek, které pomohou ochránit samotného pacienta i návštěvníky a zaměstnance nemocnice.

 

Návštěvy jsou povoleny pouze na standardních odděleních, mimo oddělení šestinedělí, MIRP, ONLP
a DIOP, a to denně v době 14:30 – 16:30, výhradně po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem. Jednoho pacienta smí navštívit zároveň maximálně 2 osoby. Návštěvníci jsou při vstupu do nemocnice rovněž povinni podrobit se automatickému měření teploty termokamerou. Pokud má návštěvník zvýšenou teplotu, nesmí do nemocnice vstoupit za účelem návštěvy hospitalizovaného pacienta. Návštěva přichází vybavena vlastními rouškami. Mobilní pacienti mohou za účelem návštěvy opustit oddělení a pohybovat se v areálu nemocnice, včetně parku. Důrazně apelujeme na zvážení návštěv nezletilými dětmi.

 

Děkujeme za chápavý přístup k nastaveným omezením, která slouží k tomu, abychom mohli poskytovat zdravotní péči kvalitně a v co nejširší míře, a zároveň účinně bránili šíření epidemie a ochránili tak naše pacienty i zaměstnance.

Hledat na webu