Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Aktuální nabídka lékařských pozic

Nemocnice Boskovice s.r.o. přijme do pracovního poměru:

 

 

Lékaře/lékařku na dětské oddělení

Požadujeme:

 

Nabízíme:

 

Zaměstnanecké výhody:

 

Nástup možný dle dohody.

 

K písemné přihlášce přiložte:

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Ing. Jana Hauková

Vedoucí oddělení PaM

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

 

 

 

Internistu do ambulantního provozu

Požadujeme:

 

Nabízíme:

Případné dotazy zodpoví MUDr. Alexandra Petrová, zástupce primáře interního oddělení, 516 491 358, alexandra.petrova@nembce.cz

 

 

Ambulantního neurologa

Požadujeme:

 

Nabízíme:

Případné dotazy zodpoví MUDr. Nina Pluháčková, vedoucí lékař ambulantního traktu, 516 491 457, nina.pluhackova@nembce.cz

 

 

Lékaře/lékařku se zájmem o vnitřní lékařství

Lékaře/lékařku L1, L2, L3.

Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v oboru vnitřního lékařství.

Případné dotazy zodpoví MUDr. Alexandra Petrová, Interní oddělení, 728 881 824, alexandra.petrova@nembce.cz

 

 

Lékaře/lékařku se zájmem o obor Anesteziologie a intenzivní medicína

Lékaře/lékařku L1, L2, L3.

Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.
Případné dotazy zodpoví prim. MUDr. Vladimír Zemánek, ARO, 724 696 002, vladimir.zemanek@nembce.cz

 

 

Lékaře/lékařku se zájmem o obor pediatrie

Lékaře/lékařku L1, L2, L3.

Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v oboru Pediatrie / Dětské lékařství.
Případné dotazy zodpoví prim. MUDr. Dagmar Dítětová, Dětské oddělení, 516 491 330 (341), dagmar.ditetova@nembce.cz

 

 

Lékaře se zájmem o obor hematologie

Lékaře s ukončeným interním kmenem (lze i těsně před ukončením) L2 se zájmem o atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v tomto oboru.
Případné dotazy zodpoví MUDr. Olga Klímová, primářka transfuzniho oddělení, 516 491 540(546), olga.klimova@nembce.cz

 

 

Lékaře se zájmem o obor urologie

Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru urologie L1, L2, L3
Případné dotazy zodpoví MUDr. Aleš Chromý, ordinář urologie, 516 491 414(421), ales.chromy@nembce.cz

 

 

Lékaře pro ambulantní provoz rehabilitačního oddělení

Lékař L3 se specializovanou způsobilostí v oboru FBLR
Případně lékař L2 s absolvovaným společným základem (interní, chirurgický nebo pediatrický kmen) se zájmem o obor rehabilitační a fyzikální medicína

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Monika Dvořáčková, rehabilitační oddělení, 516 491 573, monika.dvorackova@nembce.cz

 

 

Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

Lékař L1, L2, L3

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Radek Bousek, chirurgické oddělení, 516 491 410,414, radek.bousek@nembce.cz

 

 

Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

Lékař L3

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Jan Machač, gynekologicko porodnické oddělení, 516 491 350, jan.machac@nembce.cz

 

 

Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody

Lékař L2, L3

Plný nebo částečný úvazek, možnost DPČ

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Liběna Čapková, RDG oddělení, 516 491 524, libena.capkova@nembce.cz

 

Požadujeme:

 

Nabízíme:

 

K písemné přihlášce přiložte:

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Ing. Jana Hauková

Vedoucí oddělení PaM

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

 

Vysvětlivky zkratek při požadavku na L1, L2 a L3:

Lékař L1 – lékař s odbornou způsobilostí pracující pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (Odborná způsobilost k výkonu povolání lékař se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství).
Lékař L2 - lékař s odbornou způsobilostí pracující bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializovaného oboru, který vydává Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě pověřená organizace.
Lékař L3 – lékař se specializovanou způsobilostí.

Hledat na webu