Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Tisková zpráva k rezignaci jednatele

Valná hromada (Rada města Boskovice) z pozice vlastníka Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice jednatele nemocnice.

Stávající jednatel RNDr. Dan Štěpánský končí po sedmi letech práce v nemocnici a čtyřech letech ve funkci jednatele k sedmému březnu. Důvody pro jeho odchod z funkce spočívají zejména v rozdílném pohledu jednatele a vlastníka nemocnice na další řízení a směřování organizace.

V průběhu posledních let bylo stěžejním cílem managementu nemocnice v souladu s tehdejším vedením města připravit převod boskovické nemocnice do krajských struktur. Záměrem této vize bylo zajištění stabilního a dlouhodobě udržitelného postavení nemocnice v rámci páteřní sítě zdravotnických zařízení kraje, včetně uspokojivého financování provozu a zabezpečení dostatečného personálního obsazení.

Nemocnice v uplynulých letech prováděla v tomto duchu zejména navyšování odměn zaměstnanců tak, aby dosáhly dnešní úrovně krajských nemocnic, dále provedla významné modernizace technického vybavení, zavedla nové léčebné a vyšetřovací metody a dosáhla také tolik potřebné ekonomické stabilizace. Management je přesvědčen, že tato cesta postupného začlenění do krajského systému nemocnic spolu s aktuálně plánovaným vybudováním urgentního příjmu zajistí nemocnici dlouhodobou stabilitu a v neposlední řadě také významnou pozici pro stěžejní ekonomická jednání se zdravotními pojišťovnami.

Problémy, s nimiž se naše městská nemocnice okresního typu potýká, jsou odrazem celorepublikových systémových potíží ve zdravotnictví. Bezprostřední blízkost Brna a jeho klinik způsobuje pochopitelný odliv pracovních sil, nejen špičkových lékařů, ale i středního zdravotnického personálu. Nezanedbatelným problémem je i technický stav nemocničního areálu, který si v následujících letech vyžádá milionové investice do oprav a rekonstrukcí budov a infrastruktury.

Po ustavení nové městské koalice boskovické radnice po komunálních volbách na podzim loňského roku bylo záhy evidentní, že mezi valnou hromadou a jednatelem existují rozdílné názory na další rozvoj. Valná hromada (Rada města) podle mediálních i neveřejných vystoupení preferuje zachování a rozvoj nemocnice v městských rukou a pod novým vedením s jinými vizemi a projekty. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sladit názory jednatele a rady města, jednatel dne 7. února rezignoval.

Hledat na webu