Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Světový den dárců krve

Dnes je Světový den dárců krve, který by nám měl připomenout, jak důležité a potřebné dárcovství krve je.  Krev je velice vzácná tekutina, kterou nejsme schopni vyrobit. Používá se denně, nejčastěji při těžkých úrazech, operacích, ale i u pacientů s onemocněním krve. Plazma slouží k dalšímu zpracování při výrobě léků, které se využívají u poruch srážlivosti, při těžkých zraněních, popáleninách či pro výrobu očkovacích sér.

 

Na našem transfuzním oddělení probíhají odběry krve nebo plazmy v pondělí, úterý a pátek, a to dle objednacího systému nastaveného na udržování dostatečného množství krve skladem.

 

Za rok 2021 se dostavilo na naši transfuzní stanici celkem 3 726 dárců krve, z toho bylo 188 prvodárců a 1 304 žen. U plazmaferéz byl počet dostavených dárců 1 559, z toho 467 žen.

Za den jsme schopni odebrat krev zhruba 70 dárcům a plazmu 16 dárcům. Pokud je nedostatek některé krevní skupiny, reagujeme mimořádnými odběrovými dny a vždy se setkáváme s ochotou dárců přijít a darovat aktuálně potřebnou krevní skupinu.

 

V populaci je nejvíce zastoupena krevní skupina A, a to 42%. Skupina B tvoří 18%, skupina 0 pak 32% a skupina AB 8%. Dále se u krevní skupiny rozděluje Rh faktor, který je velice důležitý. Rh faktor pozitivní je u 85% populace, zatímco Rh faktor negativní je zastoupen pouze u 15% populace, proto je významně vzácnější. Dárci této krve mohou chodit na odběry i bez předchozího objednání.

 

Děkujeme všem, kteří krev či plazmu darují a pomáhají tak zachraňovat životy.

 

Hledat na webu