Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Ocenění zdravotníků

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhl 26.08.2021 Slavnostní akt ocenění zástupců zdravotnických pracovníků, kteří byli v přímém nasazení na odděleních pečujících o „covid pozitivní“ pacienty a aktivně se podíleli na plnění opatření přijímaných v oblasti zdravotnictví na správním území Jihomoravského kraje spojených se zvládáním pandemie související se šířením onemocnění COVID-19, a to v období od března 2020 do června 2021.

Osobní poděkování hejtmana JMK za naši nemocnici spolu s jednatelem RNDr. Danem Štěpánským přijaly MUDr. Pavla Tesaříková, MUDr. Mária Budzáková a Bc. Blanka Kobylková.

Současně předal hejtman JMK naší nemocnici za obětavé nasazení při zvládání krizového stavu v letech 2020–2021 symbolické ocenění v podobě Bronzové pamětní medaile.

Vážení pacienti, s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situace zatím stále trvá omezení neakutních plánovaných operačních výkonů.

Hledat na webu