Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Návštěvy pacientů

Nemocnice Boskovice s.r.o. v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na současnou epidemiologickou situaci umožní od 01.07.2021 návštěvy hospitalizovaných pacientů za následujících podmínek.

Návštěvy jsou povoleny na všech odděleních denně v době od 14:00 do 16:00 hodin. Délka návštěvy v rámci vymezených návštěvních hodin může být omezena s ohledem na provozní možnosti konkrétního oddělení.

Počet osob, které zaráz mohou navštívit jednoho pacienta, závisí vždy na kapacitních a organizačních možnostech daného oddělení. Dospělí pacienti mohou po oznámení službu konajícímu personálu odejít s návštěvou do areálu nemocnice, včetně parku.

Návštěvník přichází vybaven vlastním respirátorem, který používá po celou dobu návštěvy.

 

Návštěvník nesmí jevit známky akutního respiračního infektu, a zároveň se prokáže při vstupu na oddělení:

 

Dětské oddělení

Přítomnost zákonného zástupce dítěte na dětském oddělení se řídí zákonem, přičemž zákonný zástupce používá po celou dobu pobytu vlastní respirátor a prokazuje se bezinfekčností dle výše uvedeného algoritmu. Návštěvy dalších osob na dětském oddělení probíhají dle standardních pravidel jako na ostatních odděleních, s přihlédnutím ke kapacitním a organizačním možnostem oddělení a jednotlivých pokojů. Dětský pacient nemůže opouštět oddělení, a to ani za účelem návštěvy.

Hledat na webu