Oddělení › Vyšetřovací ›     Transfúzní

Transfúzní oddělení

Provádí v rámci okresu Blansko odběry krve a plazmy u dárců krve, zpracování odběrů krve, vyšetření a expedici krevních přípravků a krevních derivátů vyrobených z plazmy.

Transfúzní oddělení má povolení k činnosti udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

tel.: 516 491 552 -  evidence a objednávání dárců 
       516 491 616
       516 491 555 - informace
       516 491 546