Ortopedické oddělení


Základní informace o oddělení:

Lůžkové oddělení ortopedie se nachází ve 4. patře hlavní budovy nemocnice.

Disponuje 26 lůžky. Je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví.

Zajišťuje péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů.

Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Oddělení pracuje v součinnosti s chirurgií a traumatologií.

Operace jsou prováděny na moderně vybavených operačních sálech. Časná rehabilitace hospitalizovaných pacientů je zajištěna přímo na oddělení ve vlastní tělocvičně.

 

Čím se zabýváme:

— endoprotetika pacientů s artrózou nosných kloubů, včetně revizních operací a rekonstrukčních operací po traumatech,

— traumatologie pohybového aparátu s neodkladnou i plánovanou operativou klasickou i artroskopickou,

— rekonstrukční a korekční výkony především v oblasti kolenního kloubu, ruky a nohy,

— řešení a léčba bolestivých syndromů ve spolupráci s neurology a rehabilitací,

— oddělení zastřešuje i ambulantní péči (v poliklinickém traktu 1. patro), konzervativní terapie, ambulantní operační terapie, prevence vrozených poruch.

 

Nejčastější operační výkony:

— náhrada kyčelního a kolenního kloubu,

— artroskopie kolenního, hlezenního, ramenního kloubu včetně rekonstrukčních operací,

— operace deformit nohou, vbočený palec, poruchy klenby, odstranění výrůstků apod.,

— operace epikondylitid,

— operace na šlachách, Dupuytrenova kontraktura, operace útlakových syndromů, např. karpalní tunel, atd.

 

Spolupráce:

— ortopedie se podílí spolu s chirurgií na neselektovaném úrazovém přijmu, spolupracuje u úrazů páteře, pánve a obličeje s vyššími centry ve FN Brno Bohunice, FN Sv.Anna Brno,  ortopedickým oddělením KDCHOT Brno.

— následná rehabilitační péče je realizována především na rehabilitačních odděleních Nemocnice Blansko, OLÚ Jevíčko a Nemocnice Letovice.

 

Čekací doba a statistika:

— na plánované operace je čekací doba 1-2 měsíce, na operace velkých kloubů asi ¾  roku, rozhodující je ale samozřejmě klinický stav a rtg nález.

— oddělením ročně projde asi 1000 přijatých pacientů, provádíme ročně 900 operací, pětinu tvoří kloubní náhrady. Průměrná ošetřovací doba se pohybuje kolem 5-ti dnů.

 

Našim cílem je individuální přístup, komplexní a standardizovaná péče.

 

Kontakty:

516 491 391

ortopedie@nembce.cz