Oddělení › Lůžkové › Ortopedie

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. je držitelem akreditace udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterou získává oprávnění k uskutečnění vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání - Ortopedie.

Ortopedie začleněná do skupiny operačních oborů prochází obdobím rozvoje operačních výkonů.

Každoročně se na oddělení provádí až 900 operací na pohybovém aparátu. Oddělení provádí ročně více než 180 operačních náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Při řešení úrazů na páteři a pánvi má oddělení zajištěnou interdisciplinární spolupráci se specializovanými pracovišti. 

Z úrazových stavů jsou nejčastější operace zlomenin v okolí velkých kloubů. Narůstá počet nemocných s nitrokloubními zlomeninami, které musí být ošetřeny endoprotézou. V posledních třech letech se zvýšil počet artroskopických operací. Jejich výhodou je minimální doba hospitalizace pacienta, většinou jeden až dva dny. V průběhu posledního roku byla u větších operací zavedena rekuperace krevních ztrát, což představuje převody filtrované vlastní krve z krevních ztrát do šesti hodin po operaci. 

Na elektivní operace je čekací doba jeden až dva měsíce, na endoprotetické operace do půl roku v závislosti na rozvoji potíží. Operační léčení akutních stavů a úrazů je neodkladné.

Časná rehabilitace hospitalizovaných pacientů zejména po náhradách kyčelních a kolenních kloubů je zajištěna kvalifikovaným fyzioterapeutem přímo na oddělení v plně vybavené tělocvičně.

Následnou rehabilitační péči zabezpečuje ambulantně rehabilitační oddělení Nemocnice v Boskovicích nebo za hospitalizace OLÚ Jevíčko, Nemocnice Blansko případně i na jiná pracoviště.

Návštěvní doba:

denně od 14.00 do 17.00 hodin

Se souhlasem primáře a ošetřujícího lékaře jsou v závažných případech návštěvy povoleny i mimo uvedenou dobu.

tel.: 516 491 391
podrobné kontakty