UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti,

Nemocnice Boskovice s.r.o. se distancuje od nabídek nejmenovaných firem na prezentace zdravotního přístroje nebo dalších produktů ve spolupráci s Nemocnicí Boskovice s.r.o.

Nemocnice Boskovice s.r.o. žádným způsobem nepodporuje uvedené aktivity.  S takovými firmami nemá uzavřenou žádnou smlouvu ani jinou formu spolupráce.

V případě, že budete osloveni s podobnou nabídkou, okamžitě nás, prosím, informujte – recepce – 516 491 616, sekretariát – 516 491 101, mobil 724 696 024.

Nemocnice Boskovice s.r.o. se distancuje od prodejců, kteří nabízí dárkové předměty za účelem podpory dětského oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.

Nemocnice Boskovice s.r.o. nepořádá žádné sbírky tohoto typu.

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vám všem poděkovali za projevenou přízeň, důvěru a spolupráci v roce 2013 a zároveň Vám popřáli v roce 2014 neutuchající elán, osobní pohodu a profesní spokojenost.  A jak se říká – ve zdravém těle, zdravý duch – proto a hlavně hodně zdraví!

Zaměstnanci Nemocnice Boskovice s.r.o.

 


Mikulášská nadílka na dětském oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.

Dne 5. prosince 2013 v 10 hodin navštívili dětské oddělení boskovické nemocnice Mikuláš, andělé a čertíci. Mikuláš si s hospitalizovanými dětmi popovídal, anděl předal dárkové balíčky a společně s čertíčky zazpívali koledy. Děti tak měly zpestřený pobyt v nemocnici a hlavně radost, že i tady na ně Mikuláš nezapomněl.

Tato tradice je v nemocnici udržována každoročně. Poděkování patří studentům 4. ročníku Pedagogické školy v Boskovicích za milé vystoupení a Vodárenské akciové společnosti Boskovice, která zajistila pro děti dárkové balíčky.

Upozornění

Vážení klienti,

Nemocnice Boskovice s.r.o. se distancuje od nabídek nejmenované firmy ze dne 25.10.2013, kdy před nemocnicí nabízeli vyšetření kloubů a páteře zdarma v rámci dne zdraví.

Nemocnice Boskovice s.r.o. žádným způsobem nepodporuje uvedené aktivity. S danou společností nemá uzavřenou žádnou smlouvu ani jinou formu spolupráce. K vyšetření v dané problematice využíváme naše specializované lékaře.

V případě, že budete osloveni s podobnou nabídkou na půdě nemocnice, okamžitě nás, prosím, informujte – recepce – 516 491 616, sekretariát – 516 491 101, mobil 724 696 024.


55. výročí založení nemocnice Boskovice

Nemocnice byla vybudována jako nemocnice základního typu. S její stavbou bylo započato v I. čtvrtletí roku 1954. Slavnostní otevření se konalo 26. října 1958, poliklinika byla dána do provozu 15. prosince 1958.
Předností poskytované zdravotní péče byla a je komplexnost základních oborů na jednom místě v návaznosti na specializovaná pracoviště.
Nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro spádové území se 110 000 obyvateli a je páteřní nemocnicí v rámci koncepce poskytované zdravotní péče v Jihomoravském kraji.
Nemocnice je certifikovaným pracovištěm dle ISO 9001:2008 a její jednotlivá pracoviště jsou plně akreditována. Nemocnice je výukovým pracovištěm MU LF Brno.
Děkujeme všem bývalým i současným zaměstnancům nemocnice, kteří se podíleli a podílejí na poskytování zdravotní péče a rozvoji nemocnice.

Titul Nej sestřička 2013

získala sestřička anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. paní  Zdena Oldřichová, která současně získala i titul Sympatie Nej sestřička 2013 časopisu Florence.

Cílem ankety Nej sestřička roku není jen rozhodnutí o té jediné NEJ, ale hlavně připomenout a prohloubit u veřejnosti vědomí o nesmírné náročnosti této velmi obtížné a často nedoceňované profese.

Do finále se probojovalo deset delegovaných sestřiček z celé republiky, aby se utkaly ve stanovených disciplínách, a nám dnes nezbývá než s radostí a hrdostí upřímně pogratulovat paní Zdeně Oldřichové k jejímu zaslouženému vítězství.

GRATULUJEME!